Kristuskransens bøn.

Gudsperlen starter og slutter bønnen, og er et symbol på, at Gud er udgangspunktet og endemålet for vejen, som han går sammen med os.

 

Jeg – perlen, som er lavet af perlemor, skal få os til at se os selv som skabt i Guds billede, men med en længsel efter Gud. Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud.

 

Dåbsperlen eller overgivelsesperlen skal få os til at slippe kontrollen og overgive os i tillid til Gud.

 

Ørkenperlen minder os om, at livet modner og renser os og lærer os tillid til Gud.

 

Bekymringsløshedsperlen skal overbevise os om, at i tillid til Gud vil vi trods omstændighederne finde glæde og frihed.

 

Kærlighedsperlerne symboliserer Guds uendelige kærlighed, som strømmer ind i dit hjerte og videre ud i i dine relationer og til verden omkring dig.

 

Hemmelighedsperlerne skal minde os om, at Gud ved, hvad vi kæmper med og kender alle vore hemmeligheder, længsler, tanker og ønsker.

 

Nattens perle kan bringe os i kontakt med mørket, tomheden og angsten i os. Måske kan vi finde hvile i mørket og mærke frihed ved at slippe alt i tillid til Gud.

 

Opstandelsesperlen lader lyset fra opstandelsens morgen strømme ind i vores liv og fordrive mørket. Den symboliserer opstandelse og nyt liv.

 

Stilhedsperlerne giver os plads til meditation og stilhed, så vi kan høre Guds stemme og hvile i hans nærvær.

 

Når man bruger Kristuskransen ( fysisk ved at røre ved perlerne eller visuelt ved at se perlerne for sig ) kan man knytte bestemte bønner til de enkelte perler, eller man kan vælge at dvæle ved de perler, man har mest brug for i sin nuværende livssituation.